Det sker

Stiftende generalforsamling for Kalø Højskoles jagtforening

15. november 2018

Kalø Højskoles jagtforening

Velkommen til stiftelsen af vores jagtforening. 

Generalforsamlingen foregår i Højskolens spisestue. 

TORSDAG d. 22. november kl. 19.00

 

Dagsorden for stiftende generalforsamling af Kalø Højskole d. 22. november 2019

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
  4. Godkendelse af vedtægter
  5. Forslag til fremtidigt arbejde
  6. Forslag til budget og kontingent
  7. Valg af foreningens bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt