Foredrag

På Højskolen på Kalø har vi kulturmøder som speciale. 
Som regel har vi elever fra samtlige verdensdele. Det giver en enestående chance for at blive klogere. 

Derfor driver vi sideløbende med vores undervisning og højskolearbejde vores egen foredragsvirksomhed. Med udgangspunkt i vores elevgruppe, der også omfatter en hel del asylmodtagere, håber vi at kunne øge den mellemfolkelige forståelse af dem, vi i Danmark kalder fremmede. Og det gælder uanset om det drejer sig om elever fra den mellemøstlige kultur, den afrikanske, asiatiske eller andre kulturområder. 

Vi ved, at en vellykket integration bl.a. forudsætter (vel)vilje og personligt ansvar - både hos den, der skal integreres og hos den, der skal integrere.
Med andre ord: gensidighed og personlig ansvarlighed er nøglebegreber i integrationsprocessen.

 

Ring og/eller skriv til os. Så kommer vi.

Og så er det gratis for jer! Blot beder vi om tilskud til rejsen.