Studieture på Kalø

Fælles for studieturene er at de er placeret i slutningen af kurset, så man kan bruge den viden og de færdigheder, man har lært til at studere et særligt fænomen inden for sit fagområde. Antropologi og Outdoor rejser til udlandet, mens Dansk Sprog og Kultur rejser i Danmark.

 

Antropologi og outdoor

På forårskurset 2018 går studieturen (i uge 24) for antropologi og outdoor til Washington State på USA's vestkyst. Omdrejningspunktet er bæredygtighed og ud fra både antropologiske og naturmæssige vinkler vil vi udforske området, som blandt andet byder på vulkaner, reservater for native americans, Yakima Valley, Olympic Peninsula og skønne Seattle. Det bliver en rejse ud i naturen og ind i kulturen!

 

Dansk Sprog og Kultur
På Dansk Sprog og Kultur rejser du selvfølgelig i Danmark, da det er den danske kultur og det danske sprog, du skal lære at kende. Turen kredser om et tema som fx ”demokrati”, ”velfærdsstaten” eller ”det lokale Danmark”. Du besøger danskerne på arbejde, i hjemmet, i foreningen og på gaden. Ofte får du adgang til personer og steder, som har stor betydning for det danske samfund. Fx besøg hos politikere i Folketinget eller byrådet.