Studieture på Kalø

Fælles for studieturene er at de er placeret i slutningen af kurset, så man kan bruge den viden og de færdigheder, man har lært til at studere et særligt fænomen inden for sit fagområde. Antropologi og Outdoor rejser til udlandet, mens Dansk Sprog og Kultur rejser i Danmark.

 

Antropologi
Med antropologi kommer du på udebane på studieturen, og du får brug for alt den teori og metode, du har lært. Du får unik adgang til særlige folk og mennesker, og du kunne fx komme til at bo nogle dage hos en berberfamilie i Atlasbjergene i Marokko. Ingen tolk, ingen luksus. Efter familiebesøget får du til opgave at bearbejde dit feltarbejde. Antropologi er en rejse ud i verden og ind i dig selv. Prisen for studieturen er 6000 kr.

 

Outdoor
Hvis du vælger outdoor går turen til en europæisk nationalpark. Det kunne fx være til vulkaner, gletsjere og de varme kilder i Island, men andre europæiske destinationer rummer også andre fantastiske muligheder. Du får store oplevelser i naturen og kombinerer det med indgående viden og intense studier om den nationalpark, du rejser til. Prisen for studieturen til en udenlandsk nationalpark er 6000 kr.

 

Dansk Sprog og Kultur
På Dansk Sprog og Kultur rejser du selvfølgelig i Danmark, da det er den danske kultur og det danske sprog, du skal lære at kende. Turen kredser om et tema som fx ”demokrati”, ”velfærdsstaten” eller ”det lokale Danmark”. Du besøger danskerne på arbejde, i hjemmet, i foreningen og på gaden. Ofte får du adgang til personer og steder, som har stor betydning for det danske samfund. Fx besøg hos politikere i Folketinget eller byrådet. Prisen for DSK studieturen er 4000 kr.