SommerkursusVia forsknings- og uddannelsesministeriet  kulturaftaler kan man søge om sommersprogkursus på Højskolen på Kalø d. 9/7 – 29/7 2017.

Students can apply for a scholarship under the Ministry of Higher Education and Science Cultural Agreements for the summer language course at Højskolen på Kalø.


Højskolen på Kalø er en dansk folkehøjskole, der har haft sprog- og kulturmøder som kernekompetence i mere end 60 år. Vi er beliggende i noget af Danmarks smukkeste natur: i hjertet af National Park Mols Bjerge.

Højskolen på Kalø is a Danish Folk School which has language and cross-cultural exchange as our core competence for more than 60 years. The school is situated in one of Denmark’s most beautiful nature – in the heart of the Mols Mountain National Park.


Ansøgning
Du bedes downloade, udfylde og sende følgende ansøgningsformular til mail@kalohojskole.dk inden den 1. marts 2017.
Hent ansøgningsskema

Du kan læse mere om sommersprogkurser og ansøgningskriterier på forsknings- og uddannelsesministeriet hjemmeside.

Application
Please download, fill out and send the application form to mail@kalohojskole.dk before March 1, 2017.
You can read more about summer language courses and application requirements at the Ministry of Higher Education and Science website.
Download application formKl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag/Søndag
7.30 - 8.10 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad
8.15 - 8.30 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Kl. 9.30 - 10.30: Brunch
8.30 - 10.00 Sprogundervisning Sprogundervisning Sprogundervisning Sprogundervisning Sprogundervisning  
10.25 - 11.55 Sprog- og kulturuv. Sprog- og kulturuv. Sprog- og kulturuv. Sprog- og kulturuv. Sprog- og kulturuv.  
12.00 - 12.45 Middag Middag Middag Middag Middag  
13.30 - 15/16.00 Kultur- og fritidsakt. Kultur- og fritidsakt. Kultur- og fritidsakt. Kultur- og fritidsakt. Kultur- og fritidsakt.  
17.30 - 18.30 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad
20.00 - Aftenarr. Aftenarr. Aftenarr. Aftenarr. Aftenarr.  

 

Sprogundervisning omfatter:
Tre danskniveauer med læsning, samtale, udtale, mundtlig fremstilling, grammatik, skriftlig fremstilling, sproglig træning m.v.

Language classes include:
Three levels of Danish with reading, conversation, pronunciation, oral presentation, grammar, written presentation, language training, etc.


Sprog- og kulturundervisningen omfatter:
Historie og samfundsforhold i Danmark: kunst & kultur, skikke og traditioner Uddannelsessystemet, sundhedssystemet, den danske/skandinaviske model, det sociale system,
Dansk musik, det danske politiske system og civilsamfundet i Danmark

Language and culture classes include:
History and society in Denmark: art and culture, customs and traditions
Education system, health system, the Danish/Scandinavian model, the social system,
Danish music, the Danish political system and civil society in Denmark

Kulturundervisningen rummer et
adspredelses- og et kulturelt aspekt. Beliggenheden i Nationalpark Mols Bjerge bruges som tilgang til og en forståelse og tolkning af de kulturelle fænomener, man præsenteres for.
Egnen er meget rig på historie, kunst og kultur inden for alle typer. Se kultur og fritid.

Cultural classes involve an:
entertaining and cultural aspect. The location in the Mols Mountains National Park is used as an entry point to
the understanding and interpretation of Danish culture, that you will be presented with.
The region is very rich in history, art and culture in all aspects. See culture and leisure

 

Ekskursioner og ture
er en naturlig del af kurset. Særligt vil vi i høj grad tage til arrangementer i forbindelse med at Århus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Dette forhold kommer til at sætte sit præg på kurset og giver kurset et særligt perspektiv.
Se www.aarhus2017.dk/da Excursions and trips
are commonly part of the course. We will, in particular, participate in various events in connection with the city of Århus being appointed as the European Capital of Culture in 2017. This cultural event will be an important part of the course, giving the participants a special perspective on Danish culture. See www.aarhus2017.dk/en

 

Aftenarrangementer vil omfatte
foredrag, film, fællessang, adspredelsesaktiviteter, koncerter, lege m.m. Se kultur og fritid.

Evening arrangements will include:
Lectures, films, sing-alongs, recreational activities, concerts, games, etc. See culture and leisureWeekender tilrettelægges
i fællesskab med kursisterne. Nogle vil måske foretrække at holde fri, mens andre gerne vil deltage i et arrangement, som vi selv planlægger og gennemfører. Det kan foregå på skolen og evt. suppleres med en tur, f.eks. rundt i Mols Bjerge Nationalpark eller til andre destinationer i området.

Weekend activities
jointly with students. On the weekends, you will have the opportunity to just relax or attend events/activities that the school plans. The weekend activities will take place at the school, as well as excursions, for example, a hike in Mols Mountain National Park or to other destinations in the local area.