Studieture på Kalø

Fælles for studieturene er at de er placeret i slutningen af kurset, så man kan bruge den viden og de færdigheder, man har lært til at studere et særligt fænomen inden for sit fagområde. Outdoor-ranger rejser til udlandet, mens Dansk Sprog og Kultur rejser i Danmark.

 

Outdoor Ranger

Vi rejser til Norge både forår og efterår. På studieturen studerer vi friluftsliv og bæredygtighed. Temaerne kan variere fra alt fra River Rafting, hundeslæde, fiskeri, jagt, vandring og meget andet. 

Ud over rejsen til Norge tager vi på begge kurser til Sverige, hvor du skal bruge alle dine skills til at klare dig på en øde ø alene. 

Om foråret har vi desuden en vintertur til Norge. Her er programmet hemmeligt for deltagerne. 

Dansk Sprog og Kultur
På Dansk Sprog og Kultur rejser du selvfølgelig i Danmark, da det er den danske kultur og det danske sprog, du skal lære at kende. Turen kredser om et tema som fx ”demokrati”, ”velfærdsstaten” eller ”det lokale Danmark”. Du besøger danskerne på arbejde, i hjemmet, i foreningen og på gaden. Ofte får du adgang til personer og steder, som har stor betydning for det danske samfund. Fx besøg hos politikere i Folketinget eller byrådet.