Vejledning eller mentor

Vejledning eller mentor

Vejledning

Under dit ophold kan du få vejledning med fokus på personlige udfordringer og udvikling. Du kan både få hjælp til at løse nogle af de problemer, som du måske går rundt og bakser med, eller du kan få hjælp til at afklare, hvad du skal efter højskolen. En del af vejledningen kan derfor være studievejledning, hvor du her kan opnå klarhed omkring dine fremtidsvalg.

 

  • Måske har du brug for konkrete råd eller sparring på at skrive en god ansøgning til dit kommende studie?
  • Måske har du brug for samtaler om mulige studier?
  • Det kan også være, at du er helt i vildrede og har brug for konkrete værktøjer til at finde den rette vej for dig.

I vejledningen vil vi hjælpe dig med at træffe de bedste valg for dig og støtte dig. Vi træffer derfor ikke valget for dig, men med kvalificerede spørgsmål, rådgivning og dialog vil du selv være i stand til at tage beslutningerne.

Vejledning kan foregå forskelligt, og du kan være med til at sætte rammerne for dem. Det kan enten være samtaler med en underviser, men det kan også ske i undervisningen, fritiden eller i en samtale med dine nye venner på højskolen.

Mentorordning

Her på Højskolen på Kalø, kan vi også tilbyde et ophold med personlig mentorstøtte.

Mentorordning, betyder at du som ung uden ungdomsuddannelse mellem 17½-25 år kan deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb (mindst 12 uger) som kan give dig kompetencerne til at tage en ungdomsuddannelse. 

Et højskoleophold giver eleverne gode muligheder for at arbejde med personlig, social faglig udvikling og afklaring.

Som mentorelev deltager du på lige fod med alle andre elever i undervisning og dagligdagen, men du har mulighed for at få støtte, hjælp, samtaler og mere tid med en lærer til at nå de mål, du har sat dig sammen med din UU-vejleder.

Mentor og mentee indgår en skriftlig aftale, og derefter aftaler de to indbyrdes hvordan rammerne for mentorskabet skal være. Det vil f.eks. sige hvor ofte man skal mødes, og hvilke områder der skal fokuseres på i mentorskabet.

Vil du vide mere om mentorordningen, så kontakt os på skolens telefon eller mail.